• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
Triển khai mô hình nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học tại xã Lực Hành
Ngày xuất bản: 04/04/2016 7:16:29 SA

           
     TRIỂN KHAI MÔ HÌNH NUÔI LỢN TRÊN NỀN ĐỆM LÓT SINH HỌC TẠI XÃ LỰC HÀNH
 
Năm 2014, được sự hỗ trợ của Dự án Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (dự án TNSP) tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Yên Sơn, UBND xã Lực Hành triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học cho 10 hộ gia đình ở 9 thôn của xã Lực Hành với tổng số vốn đầu tư trên 130 triệu đồng.
Cán bộ Khuyến nông hướng dẫn các hộ tham gia mô hình làm đệm lót sinh học
Để thực hiện tốt mục tiêu của mô hình, Trung tâm Khuyến nông đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với UBND xã tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm, lựa chọn hộ và tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học cho các hộ gia đình tham gia.  Anh Hoàng Văn Páo, thôn Làng Ngoài 1 được chọn tham gia thực hiện mô hình cho biết: Làm đệm lót sinh học không khó, các nguyên liệu làm đệm lót khá đơn giản lại sẵn có tại địa phương như: trấu, mùn cưa, bột cám ngô... Nếu mô hình này thành công sẽ được nhân rộng ra nhiều hộ chăn nuôi khác để góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, tăng năng suất vật nuôi.

 

Vũ Ngọc Tuyên – Trung tâm Khuyên nông Tuyên Quang

 

 

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter