• Trang chủ
 • Thư Điện tử
 • Phần mềm Điều hành
 • Liên hệ
 • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
 • Nhìn lại kết quả triển khai MOP-SEDP năm 2012

  Ngày xuất bản: 04/04/2016 8:31:24 SA

 • Kinh nghiệm từ công tác lập kế hoạch có sự tham gia theo định hướng thị trường

  Ngày xuất bản: 04/04/2016 1:34:12 SA

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là công cụ quan trọng trong việc định hướng, điều hành thực hiện các mục tiêu đảm bảo khả thi và phát triển bền vững với hiệu quả cao nhất. Trong bối cảnh hội nhập, các mối quan hệ và quy luật thị trường đã và đang chi phối nền kinh tế cả nước nói chung, Tuyên Quang nói riêng. Vì vậy, công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP), đặc biệt ở cấp xã cần được triển khai và hoàn thiện.

 • Dasu Chiêm Hóa: Học tập kinh nghiệm trong tỉnh về MOP-SEDP

  Ngày xuất bản: 31/03/2016 8:04:21 SA

  Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Chiêm Hóa tổ chức chuyến thăm quan học tập trong tỉnh về phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP - SEDP) tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương cho 31 cán bộ của Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện và Ban phát triển 9 xã thực thi dự án TNSP năm 2011- 2012.

 • Thông báo mới

  Thư viện VIDEO

  Liên kết Websites

  Lượt truy cập

  Hit Counter