• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
Dasu Chiêm Hóa: Học tập kinh nghiệm trong tỉnh về MOP-SEDP
Ngày xuất bản: 31/03/2016 8:04:21 SA

 DASU CHIÊM HÓA:

 HỌC TẬP KINH NGHIỆM TRONG TỈNH VỀ MOP-SEDP

Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Chiêm Hóa tổ chức chuyến thăm quan học tập trong tỉnh về phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP - SEDP) tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương cho 31 cán bộ của Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện và Ban phát triển 9 xã thực thi dự án TNSP năm 2011- 2012.

Các thành viên trong đoàn đã trao đổi với cán bộ của DASU huyện Sơn Dương và Ban phát triển xã Minh Thanh, về tình hình triển khai các hoạt động của Dự án TNSP trên địa bàn, những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình  lập MOP - SEDP.

Đoàn trao đổi  với DASU Sơn Dương và Ban phát triển xã Minh Thanh về kinh nghiệm thực hiện MOP-SEDP

Bài và ảnh: Đinh Viết Vũ – DASU Chiêm Hoá

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter