• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
Nhìn lại kết quả triển khai MOP-SEDP năm 2012
Ngày xuất bản: 04/04/2016 8:31:24 SA

 

NHÌN LẠI KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MOP-SEDP NĂM 2012

 

Ngày 18/4/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư - đơn vị chủ trì hợp phần 1, dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm việc triển khai công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) tại 40 xã thuộc 6 huyện năm 2012. Hội nghị đã đánh giá cao phương pháp MOP-SEDP và coi đây là một phương pháp mới, khoa học phát huy được những lợi thế, tận dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội cho các xã trong vùng dự án TNSP.

 

Tập huấn MOP-SEDP cấp tỉnh

Những kết quả đạt được

Trong thời gian từ đầu tháng 01 đến cuối tháng 02 năm 2012, 6 huyện trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai MOP-SEDP ở 542 thôn bản thuộc 40 xã thực hiện dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn năm 2011-2012. Kết quả là 40 bản kế hoạch năm 2012 của các xã được lập bằng phương pháp MOP-SEDP đã hoàn thiện.

Thông qua đợt lập kế hoạch này, các đơn vị thực thi dự án cấp huyện, tổ công tác MOP-SEDP cấp huyện, Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện, các đơn vị phòng ban có liên quan thuộc huyện, Tổ công tác MOP-SEDP các xã, thôn của các xã thực thi dự án năm 2011- 2012 đã nắm được những nội dung cơ bản của công tác lập kế hoạch theo phương pháp MOP-SEDP. Đặc biệt là tại 40 xã thực hiện dự án TNSP, sau khi được tập huấn và trực tiếp triển khai thực hiện đã hiểu rõ được ý nghĩa của công tác lập kế hoạch từ đó bàn bạc xây dựng kế hoạch dựa trên nhu cầu, dựa trên nguồn lực của địa phương và các nguồn lực hỗ trợ khác để xây dựng kế hoạch cho xã, thôn mình. Đồng thời qua đợt lập kế hoạch đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp và người dân hiểu được khái niệm về thị trường và các chuỗi giá trị sản phẩm, trên cơ sở phân tích chuỗi giá trị để xác định các điểm yếu (nút thắt) từ đó đề ra giải pháp, hoạt động phù hợp đưa vào kế hoạch.

Tập huấn MOP-SEDP xã Hợp Hòa

 

Thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện

Để đạt được kết quả này phải nói đến sự quan tâm chỉ đạo của Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban điều phối dự án tỉnh và hỗ trợ về nghiệp vụ của Tổ công tác MOP-SEDP cấp tỉnh trong suốt quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cấp huyện và sự đồng tình, vào cuộc của chính quyền cũng như nhân dân trong vùng triển khai dự án TNSP là nhân tố quyết định.

Bên cạnh những thuận lợi cũng phải kể đến những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện MOP-SEDP, đây là một phương pháp mới lần đầu tiên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đội ngũ cán bộ hướng dẫn cũng mới chỉ tự nghiên cứu chưa có trải nghiệm thực tế. Cán bộ trực tiếp hỗ trợ cấp xã, thôn vẫn còn hạn chế trong việc truyền tải nội dung cũng như một số vấn đề liên quan đến hiểu biết về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp vì vậy cũng còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Do đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện và MOP-SEDP là phương pháp mới đối với cả cán bộ và người dân, triển khai trên diện rộng ở 40 xã, thời gian triển khai thực hiện muộn và vào thời điểm trước và sau tết nguyên đán vì vậy việc huy động người dân tham gia gặp nhiều khó khăn, có xã phải thay đổi kế hoạch triển khai nhiều lần gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của các bản kế hoạch.  

Sự tham gia của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vào quá trình lập kế hoạch còn nhiều hạn chế, vì vậy chưa tận dụng được nguồn lực cũng hợp tác công tư trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của xã.

Do đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện và MOP-SEDP là phương pháp mới đối với cả cán bộ và người dân, triển khai trên diện rộng ở 40 xã, thời gian triển khai thực hiện muộn và vào thời điểm trước và sau tết nguyên đán vì vậy việc huy động người dân tham gia gặp nhiều khó khăn, có xã phải thay đổi kế hoạch triển khai nhiều lần gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của các bản kế hoạch.

Sự tham gia của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vào quá trình lập kế hoạch còn nhiều hạn chế, vì vậy chưa tận dụng được nguồn lực cũng hợp tác công tư trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của xã.

Bài học kinh nghiệm

Việc triển khai MOP-SEDP phải được tiến hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian thực hiện theo quy trình. Bố trí kế hoạch tập huấn tại xã và triển khai tại thôn vào thời gian thích hợp tránh mùa vụ, ngày lễ, ngày tết để việc tập huấn tại xã và triển khai tại thôn được thuận lợi và đạt kết quả cao.

Các thôn bản chọn những người tham gia tổ MOP-SEDP thôn là những người tâm huyết, hiểu biết thôn bản mình từ đó việc tập hợp nhu cầu tại thôn được thuận lợi sát thực tế có lợi cho cộng đồng đặc biệt là lợi ích của người nghèo. Nâng cao trách nhiệm của tổ công tác MOP-SEDP cấp thôn đảm bảo họ nắm được yêu cầu và tầm quan trọng của phương pháp cũng như hệ thống các công cụ. Đảm bảo sự tham gia của người dân, các hộ kinh doanh và đặc biệt là các doanh nghiệp trong các cuộc họp ở thôn, xã.

Không phân công, điều động các thành viên Tổ công tác thôn, xã, huyện trong khi đang triển khai MOP-SEDP.

Lương Ngọc Hường – Dự án TNSP   

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter