• Trang chủ
 • Thư Điện tử
 • Phần mềm Điều hành
 • Liên hệ
 • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
 • Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn

  Ngày xuất bản: 04/04/2016 8:24:36 SA

  Từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2014, Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp (DASU) huyện Chiêm Hóa phối hợp với Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang triển khai tập huấn hiện trường về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải đối với lợn thịt, lợn sinh sản và xu hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng được nhu cầu thị trường cho 154 hộ chăn nuôi lợn của xã Bình Nhân

 • Sao Việt với sự nghiệp phát triển vùng lạc Chiêm Hóa

  Ngày xuất bản: 04/04/2016 8:12:30 SA

  Tính từ ngày 08 đến 09 tháng 01 năm 2016, trong khuôn khổ hợp tác với Dự án TNSP Tuyên Quang với nội dung thu hút khối tư đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang đã phối hợp với chính quyền xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Hội nông dân huyện và Dự án TNSP tổ chức Hội nghị giới thiệu chính sách trồng Lạc và bao tiêu sản phẩm Lạc tại Chiêm Hóa.

 • Hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI): Chương trình “Cà phê doanh nhân”

  Ngày xuất bản: 04/04/2016 7:57:50 SA

  Ngày 5-7-2014, tại Grand Diamond Quảng Lợi - đường Chiến thắng Sông Lô (TP Tuyên Quang), Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

 • Giới thiệu Quỹ tiểu dự án cạnh tranh (CSG)

  Ngày xuất bản: 04/04/2016 1:07:02 SA

  Quỹ Tài trợ tiểu dự án cạnh tranh (viết tắt là Quỹ CSG) do Dự án hỗ trợ nông nghiệp nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang đang triển khai thực hiện. Qũy CSG là một trong những công cụ của Dự án với mục đích tạo ra các cơ hội tăng thu nhập bền vững và hiệu quả về mặt kinh tế cho các hộ kinh doanh, các nhóm cùng sở thích và các tổ hợp tác tại khu vực nông thôn.

 • Thông báo mới

  Thư viện VIDEO

  Liên kết Websites

  Lượt truy cập

  Hit Counter