• Trang chủ
 • Thư Điện tử
 • Phần mềm Điều hành
 • Liên hệ
 • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
 • Quy luật phát sinh dịch hại trên cây lúa và biện pháp phòng trừ

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:11:20 SA

 • Quy luật phát sinh dịch hại chính trên cây mía và biện pháp phòng trừ

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:10:21 SA

 • Các bước xây dựng mô hình sản xuất chè an toàn theo VietGap

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:09:27 SA

  Tập huấn kỹ thuật sản xuất chè theo quy trình VietGAP, thanh tra, kiểm tra nội bộ và các nội dung khác cho các hộ nông dân tham gia mô hình và các hộ nông dân vùng liền kề.

 • Các bước xây dựng mô hình sản xuất cam an toàn theo VietGap

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:07:24 SA

  Lựa chọn điểm xây dựng mô hình, đánh giá chất lượng đất trồng và chất lượng nước tưới của vùng thực hiện mô hình qua kết quả lấy mẫu đất, mẫu nước phân tích dư lượng các kim loại nặng trong đất, nước theo quy định và phù hợp với vùng sản xuất trong quy hoạch của địa phương.

 • Thông báo mới

  Thư viện VIDEO

  Liên kết Websites

  Lượt truy cập

  Hit Counter