• Trang chủ
 • Thư Điện tử
 • Phần mềm Điều hành
 • Liên hệ
 • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 • Sổ tay hướng dẫn thực hiện quỹ tài trợ cạnh tranh doanh nghiệp (CBG)

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:03:34 SA

  Sổ tay hướng dẫn thực hiện quỹ tài trợ cạnh tranh doanh nghiệp (CBG) được lưu giữ dưới dạng file mềm

 • Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quỹ tài trợ tiểu dự án cạnh tranh (CSG)

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:02:42 SA

  Mục đích của Quỹ Tài trợ tiểu dự án cạnh tranh (viết tắt là Quỹ CSG) trong Chương trình quốc gia IFAD tại Việt Nam là tạo ra các cơ hội tăng thu nhập hiệu quả và bền vững về mặt kinh tế cho các hộ kinh doanh nông thôn, các Nhóm cùng sở thích (viết tắt là Nhóm ST) và các Tổ hợp tác (viết tắt là Tổ HT) khu vực nông thôn. 

 • Tập IV: Sổ tay Hướng dẫn thực hiên Quỹ phát triển cộng đồng (CDF)

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:02:02 SA

  Sổ tay hướng dẫn thực hiên Quỹ phát triển cộng đồng (CDF) và các hoạt động do xã làm chủ đầu tư.

 • Tập III: Sổ tay Hướng dẫn Đấu thầu

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:01:05 SA

  Sổ tay Hướng dẫn Đấu thầu được lưu giữ dưới dạng file mềm

 • Tập II: Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:00:21 SA

  Sổ tay Hướng dẫn Quản lý Tài chính được lưu giữ dưới dạng file mềm

 • Tập I: Sổ tay Hướng dẫn thực hiện các hợp phần và tiểu hợp phần

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 1:59:27 SA

  Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án (viết tắt là PIM) là tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn thuộc các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

 • Thông báo mới

  Thư viện VIDEO

  Liên kết Websites

  Lượt truy cập

  Hit Counter