• Trang chủ
 • Thư Điện tử
 • Phần mềm Điều hành
 • Liên hệ
 • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 • Tài liệu ôn thi công chức 2015 _ chuyên ngành QLTC

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:06:47 SA

  Tài liệu ôn thi công chức 2015 _ chuyên ngành QLTC

 • Tài liệu tập huấn Quản lý và chia sẻ tri thức

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:05:47 SA

  Tài liệu tham khảo các phương pháp viết tin, bài:

 • Nâng cao nhận thức thị trường

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:04:54 SA

  Tài liệu nâng cao nhận thức thị trường

 • Bài trình bày tại Hội nghị khởi động Dự án

  Ngày xuất bản: 16/10/2015 2:04:12 SA

  Bài trình bày tại Hội nghị khởi động Dự án

 • Thông báo mới

  Thư viện VIDEO

  Liên kết Websites

  Lượt truy cập

  Hit Counter