• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
Chiêm Hoá: Hội thảo duy trì và phát triển bền vững tổ hợp tác sau khi kết thúc dự án
Ngày xuất bản: 20/04/2017 8:31:18 SA

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra. Được sự hỗ trợ của Dự án TNSP và Dự án VIE/035, Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Chiêm Hóa phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức hội thảo duy trì và phát triển bền vững tổ hợp tác sau khi kết thúc Dự án.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tri Phú báo cáo tình hình hoạt động của các tổ hợp tác trên địa bàn xã.

Tại hội thảo, các đại biểu là Chủ tịch Hội Nông dân huyện, xã, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi các xã thực thi dự án trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các tổ hợp tác những năm qua, đề xuất nhiều giải phát nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Đối với Hội Nông dân và tổ hợp tác các xã tập trung đề xuất các giải pháp chủ động tìm hiểu thị trường và tư vấn cho các tổ hợp tác ký kết hợp đồng với các công ty để cung ứng vật tư đầu vào, bao  tiêu sản phẩm cho nông dân; thường xuyên giữ mối liên hệ với chính quyền và các cơ quan chuyên môn để tìm kiếm cơ hội nâng cao năng lực cho ban quản lý tổ; duy trì đổi mới hoạt động của tổ theo quy chế; biết tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà đầu tư…

Các tổ hợp tác chia nhóm cùng với cán bộ DASU huyện và Hội Nông dân tham gia thảo luận các vấn đề giúp cho tổ hợp tác phát triển bền vững

Sau khi kết thúc Dự án, Hội Nông dân  huyện, xã sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn các tổ hợp tác để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của các thành viên trong tổ, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Chính vì vậy, tại hội thảo này, Hội nông dân huyện Chiêm Hoá đã đưa ra nhiều giải quan trọng, như tiếp tục mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ  quản lý, điều hành tổ hợp tác cho các ban quản lý tổ; tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết với nông dân  quy hoạch vùng nguyên liệu, phát triển các chuỗi giá trị tiềm năng theo hướng liên kết bền vững; các tổ hợp tác liên kết chặt chẽ với nhau và mở rộng quy mô sản xuất đảm bảo vùng sản xuất hành hóa tập trung; phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tạo mọi mọi điều kiện thuận lợi nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính để các tổ hợp tác có nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi và cơ  chế chính sách của nhà nước hỗ trợ sản xuất chăn nuôi…

Ông Quốc Văn Tài, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chiêm Hoá phát biểu về định hướng duy trì và phát triển hoạt động của 96 tổ hợp tác của Hội Nông dân sau khi Dự án kết thúc

Việc tổ chức Hội thảo duy trì và phát triển bền vững tổ hợp tác, chuẩn bị kết thúc Dự án đã đánh giá đúng thực chất hoạt động của các tổ hợp tác, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cũng như đề xuất nhiều giải phát hữu hiệu để tổ hợp tác hoạt động ngày càng hiệu quả, bền vững hơn./.

Đỗ Bình – Đài PTTH Tuyên Quang

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter