• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 
Tuyên Quang: Triển khai thiết kế Dự án phát triển kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày xuất bản: 30/09/2017 8:52:21 SA

Với mục tiêu lồng ghép các biện pháp giảm nghèo bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), cải thiện an ninh lương thực, Dự án do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đang xây dựng tại Tuyên Quang sẽ giúp nông dân nghèo và đồng bào các dân tộc thiểu số ở 30 xã dự án của 6 huyện nâng cao khả năng chống chịu trước BĐKH, phát triển sản xuất và kinh doanh nông nghiệp theo cơ chế thị trường.


Từ ngày 24 đến 28/9/2017, đoàn chuyên gia của IFAD do ông Geoffrey Dyce làm trưởng đoàn đã làm việc tại Tuyên Quang để thiết kế Dự án phát triển kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (Climate Smart Agribusiness Project - CSAP). Đoàn đã gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, lãnh đạo và thành viên Ban chuẩn bị dự án tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh. Đoàn cũng đã gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo UBND huyện, UBND xã, các tổ nhóm nông dân, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong chuyến đi thực địa tại các huyện Na Hang, Chiêm Hoá, Sơn Dương, Hàm Yên và Yên Sơn.
Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết với đoàn thiết kế dự án của IFAD. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND dự và chủ trì hội nghị. Lãnh đạo và thành viên Ban chuẩn bị dự án tỉnh (bao gồm các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện) tham dự hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thảo luận với các chuyên gia đoàn thiết kế dự án IFAD.

Thay mặt đoàn thiết kế, ông Geoffrey Dyce đã trình bày những nội dung chủ yếu trong thiết kế Dự án CSAP do IFAD tài trợ tại tỉnh Tuyên Quang. Thiết kế dự án dựa trên Báo cáo tiền thiết kế của Ban chuẩn bị dự án, tình hình thực tế về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, tác động của BĐKH đến sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh và các kinh nghiệm thu được từ việc thực hiện Dự án hỗ trợ Nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP). Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động nâng cao khả năng sản xuất nông nghiệp định hướng thị trường và thích ứng với BĐKH, Dự án dự kiến sẽ góp phần phát triển sinh kế nông thôn bền vững cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ do phụ nữ gánh vác công việc gia đình và hộ dân tộc thiểu số. Dự án cần đạt được hai kết quả chính là nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH và thúc đẩy phát triển hiệu quả các chuỗi giá trị hàng hóa thông qua quy trình lập kế hoạch lồng ghép thích ứng với BĐKH; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đồng đầu tư thích ứng với BĐKH với các tổ hợp tác hướng đến phát triển các Hợp tác xã kiểu mới, với các đơn vị sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; cải thiện và nâng cao dịch vụ tài chính nông thôn.


Sau khi các đại biểu tham dự hội nghị tham gia ý kiến thảo luận về những nội dung trong thiết kế dự án, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu kết luận hội nghị. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Anh chân thành cảm ơn và đánh giá cao quá trình làm việc tích cực, nhiệt tình, khoa học và hiệu quả của các chuyên gia trong đoàn thiết kế, mặc dù thời gian làm việc tại tỉnh ngắn nhưng đã bước đầu xây dựng được những nội dung phù hợp với tình hình và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường thích ứng với BĐKH và đáp ứng nhu cầu cấp bách của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí đề nghị đoàn thiết kế lựa chon các hoạt động trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, nghiên cứu; phát hiện và đề xuất, phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương. Trong trường hợp quy mô nguồn vốn của IFAD đầu tư cho Việt Nam được bố trí tăng thêm, Đoàn thiết kế và Văn phòng IFAD Việt Nam sẽ xem xét bố trí bổ sung vốn cho tỉnh như nội dung đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Giám đốc chương trình quốc gia IFAD ngày 16/6/2017. Đồng chí cũng giao trách nhiệm cho Ban Điều phối Dự án TNSP chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên Ban chuẩn bị dự án cung cấp, bổ sung số liệu và nội dung liên quan theo yêu cầu của đoàn thiết kế.


Cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang hoàn toàn tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của IFAD, sự ủng hộ, tạo điều kiện của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, Dự án CSAP sẽ sớm được phê duyệt và thực thi trên địa bàn của tỉnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐOÀN THIẾT KẾ TẠI TUYÊN QUANG

Đoàn thiết kế họp với các thành viên Ban chuẩn bị dự án tỉnh về nội dung các đề xuất dự án


Đoàn thiết kế làm việc với Lãnh đạo và cán bộ của sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Đoàn thiết kế làm việc với Lãnh đạo huyện, xã và đại diện các tổ hợp tác tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên

Ông Sauli Hurri, chuyên gia về tiếp cận thị trường trao đổi với thành viên tổ hợp tác chăn nuôi vịt bầu xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Đoàn thiết kế làm việc với Công ty cổ phần giấy An Hòa

Đoàn thiết kế làm việc với Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn

Lãnh đạo Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm cùng các Chuyên gia đoàn thiết kế tham quan khu sản xuất

Đoàn thiết kế chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo và cán bộ Ban điều phối dự án tỉnh

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter