• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 PHÚC YÊN

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI DÊ

Ảnh

Trưởng nhóm

Chẩu Trung  Hiếu

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01636678294

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Đặng Tòn Sếnh

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01666463140

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Lý Văn Liều

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01675580922

 

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Văn Nhệ

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

0942039331

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Chẩu Văn Đình

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01694982520

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Quan Văn Ong

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01646297186

 

TỔ HỢP TÁC RƯỢU NGÔ MEN LÁ

Ảnh

Trưởng nhóm

Chẩu Thị Xăm

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01686257761

 

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI CÁ EO NGÁCH

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Xuân Tư

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01664196580

 

TỔ HỢP TÁC TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN SẮN KHÔ

Ảnh

Trưởng nhóm

Nguyễn Văn Hợp

Địa chỉ:

Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Điện thoại:

01639284792

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter