• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 

XÃ TRUNG MINH

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN

Ảnh

Trưởng nhóm

Đặng Văn Tài

Địa chỉ:

Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Bàn Văn Bộ

Địa chỉ:

Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Bàn Văn Hoàn

Địa chỉ:

Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Chu Thị Xuân

Địa chỉ:

Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

  

TỔ HỢP TÁC CHĂN NUÔI TRÂU

Ảnh

Trưởng nhóm

Hoàng Văn Trà

Địa chỉ:

Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

Ảnh

Trưởng nhóm

Triệu Thị Định

Địa chỉ:

Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

  

TỔ HỢP TÁC CHẾ BIẾN GỖ

Ảnh

Trưởng nhóm

Đặng Thị Thủy

Địa chỉ:

Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter