• Trang chủ
  • Thư Điện tử
  • Phần mềm Điều hành
  • Liên hệ
  • Loading...
Chào mừng Quý vị đến với Trang thông Tin điện tử Dự án hỗ trơ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Tuyên Quang!
 

 

TỔ HỢP TÁC NUÔI LỢN

Ảnh

Trưởng nhóm

 Phạm Thị Bích Hợp

Địa chỉ:

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

Ảnh

Trưởng nhóm

 Phạm Thị Xuyến

Địa chỉ:

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

Ảnh

Trưởng nhóm

 Bùi Thị Kính

Địa chỉ:

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

Ảnh

Trưởng nhóm

 Nông Thanh Định

Địa chỉ:

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

 

TỔ HỢP TÁC NẤU RƯỢU GẠO MEN LÁ

Ảnh

Trưởng nhóm

 Hoàng Thị Ánh

Địa chỉ:

Xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại:

 

 

 

Thông báo mới

Thư viện VIDEO

Liên kết Websites

Lượt truy cập

Hit Counter